Δ. ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ Ι.Κ.Ε.

Εταιρικά στοιχεία

Δ. ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ Ι.Κ.Ε.
ΑΦΜ : 800791711
Δ/νση: ΤΣΑΜΑΔΟΥ 38, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τ.Κ. 185 31
Tel.+30 2109953998
E-mail: kantzil@otenet.gr

Ισολογισμοί

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Δημοσιεύσεις

Στοιχεία Εκπροσώπων
Στοιχεία Επιχείρησης
Αλλαγή Διαχειριστή

Δ. ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ